Aimsir Àlainn

This slideshow requires JavaScript.

Chaidh Clas 3-4 a-mach a dhèanamh Matamataig seach gun robh an aimsir cho breagha an t-seachdain sa. Seo sinn ag obair air stiùireadh, far an robh againn ri ar caraid a ghluasad gu àite eile san raoin-cluich gun srucadh annta.