Pen Pals bho Sgoil Steòrnabhagh

Tha Clas 3-4 air a bhith a’ sgriòbhadh gu sgoilearan ann a Clas 3-4 ann a Bun-Sgoil Steòrnabhagh an teirm seo. Thàinig iad sìos a cheilidh oirnn madainn an-duigh. Chuir sinn ri cheile geamanan ùr a dh’fhaodadh iad fheuchainn a-mach. Chòrd a’ madainn rinn uile.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.