Clann Lusan A’ Chrom-Chinn

Seo ar sgioba airson an gniomhachas againn. Chuir sinn Lusan na Crom-cinn (Daffodils) agus nuair a dh’fhàs iad reic sinn badan.

 Rinn sinn £175 ann am prothaid agus tha sinn dol a thoirt an airgead seo seachad gu Bethesda. Mòran taing, a h-uile duine a cheannaich bad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.