Biadh airson na h-iseanan!

Dh’obraich clasaichean Gàidhlig 3-7 comhla a’ cuir biadh ri chèile airson na h-iseanan. Chroch sinn iad air na craobhan mun cuairt a’ sgoil. Tha sinn air a bhith cumail sùil oirre agus tha na h-iseanan air a bhith dhan ith. Ium, Ium!!!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.