Feasgar aig Cairdeas.

Mar pairt dh’ar proiseict mu Alba bha sinn a’ coimhead ri buidheanan a tha air a chuir air doigh airson daoine eadar dhealaichte anns ar coimhearsnachd fhein.  Le sin chaidh sinn a thadhal air Cairdeas a shealltainn de bha iadsan a’deanamh.

Sheall sinn dhaibh postairean a rinn sinn.
Sheall sinn dhaibh postairean a rinn sinn.

 

Sheinn sinn orain dhaibh.
Sheinn sinn orain dhaibh.

 

DSCN1080

 

 

DSCN1041DSCN1047DSCN1039

 

DSCN1045  DSCN1043DSCN1037

We drew pictures in celebration of old age.  Some grandparents may recognise themselves in the above photographs or in the cartoon drawings.

 

 

 

                          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.