Madainn Fosgailte

Thàinig na pàrantan againn a-steach dhan chlas againn agus sheall sinn dhaibh cuid de na rudan a tha sinn air a bhith ag obair air anns a’chlas. Bha sinn a’ cruthachadh cuairtean-dhealain le “Snap Circuits”, a’ dèanamh obair Coltachd ann am Matamataig. Sheinn sinn “Cur Cùlaibh ri Assainte” cuideachd, òran ceangailte ris an topaic againn air eilthireachd.  Sheall sinn bhideo dhaibh de sinne a’ cluiche Sìne Bhàn ann an cèol Gàidhlig. Bha madainn sgoinneil againn còmhla.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.