Spòrs

Ann an spòrs rinn sinn lùth-chleasachd a-staigh am broinn an talla-spòrs.  Bha sinn ag obair air a bhith a’ leasachadh na PBs againn fhèin.  Chòrd e rinn gu mòr agus bha sinn gu math sgìth às a dhèidh!  Ghabh Mrs Brown dealbhan agus tha feadhainn aca gu math èibhinn!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.