Category Archives: Newsletter

Eilidh and Erin paris

On the 20th of November Eilidh and Erin were very busy  in Disneyland Paris doing highland dancing .

They did very well and even got a ton of medals and trophies.

They both did a duet together which was called tweedle dum and tweedle dee and with that they won best costume characterisation.

Erin got

 

5th in the fling

1st in the seann truibhas

1st in the reel

1st in the flora

1st in the lilt

over all national trophy                                                                                                      runner up highland trophy

Eilidh got

3rd in the fling

3rd in the seann truibhas

1st in the reel

3rd in the flora

3rd in the lilt

and did very well with almost getting runner up in highland

Both girls did very well and made us proud!

Well done both of you coming home with a lot of medals

congratulations!

 

 

 

 

Clann ann an Eis

Air Dihaoine an 15mh den t-Samhain bha sinn anns an aodach leabaidh againn fad an latha airson latha Clann ann an Eis.

Bha farpais-cheist againn agus bhuannaich Frozen flowers – buidheann cuairt litir na sgoile. Thainig Pudsey a cheilidh oirnn agus chord e rinn.

Bha teoclaid teth againn agus rinn sinn cupcakes  agus bha fountain teoclaid againn agus dh’ith sinn torr measan!

Chord an latha rinn gu mor! Uile gu leir chruinnich sinn £81.29.