Duathlon

Air an 29mh latha den t-Sultain rinn Robbie Mackenzie duathlon. Bha feum aig Robbie ruith 1.1K an uair sin a dhol air am baidhsagal aige airson 6K, an uair sin a ruith a-rithist airson 600 meatairean. Rinn e seo ann an 30 mionaid agus chriochnaich e anns an treas aite! Rinn thu ma dha rireabh!