Deagh Obair Clas 1/2

Seo obair mhath bhon chlas againn an t- seachdain seo.

Fhuair Amelia Cupa na Gaidhlig. Nach i a rinn math!
Fhuair Roddy teisteanas airson deagh obair ann an spors.
Rinn Lily obair sgoinneil an t-seachdain seo a’ sgriobhadh an naidheachd aice.

One thought on “Deagh Obair Clas 1/2”

Leave a Reply to Abigail Gillies Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.