Clas 3-4 31.01.20

Matamataig

Bha sinn trang a deanamh dealbhan co-chothromach ann a matamataig.

Cuideachd, bha sinn ag obair comhla air geamanan matamataig.

Beathaichean fiadhaich

Bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn beathaichean a tha ag ithe feoil, agus beathaichean a tha ag ithe lusan.  Bha sinn cuideachd a’ bruidhinn mu beathaichean a tha ag ithe feoil agus lusan. Rinn sinn rannsachadh agus an uairsin postair.

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidinn beathaichean fiadhaich a chi thu ann an Alba. Rinn sinn liosta comhla agus an uairsin thagh sinn beathach agus rinn sinn rannsachadh . Tha na postairean a rinn sinn cho alainn! Lorg sinn torr fiosrachadh.

 

One thought on “Clas 3-4 31.01.20”

Leave a Reply to Ellie Rose Laurie Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.