Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Fàilte dhan làrach-lìn aig Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Puncture Repair Session with Sustrans

| 0 comments

An-dè thàinig Rory bho Sustrans a-staigh gus leasan sònraichte a’ toirt gu C7/6 air a bhith càradh tuill ann an cuibhle baic. Chòrd e ri na sgoilearan uile agus tha sinn air bhioran barrachd rudan a dhèanamh le Sustrans san àm ri teachd.

Yesterday Rory from Sustrans came in to lead a special session with C7/6 on how to repair a puncture in a bike tyre. The pupils all thoroughly enjoyed the session and are looking forward to future sessions with Sustrans.

Seo pìos a sgrìobh sgoilearan C7/6 mun leasan –

Here is a piece that pupils from C7/6 wrote about the lesson –

A’ càradh tuill ann an cuibhle le Sustrans

An-diugh thàinig Rory bho Sustrans a-steach airson a bhith ag obair còmhla rinn a càradh tuill ann an cuibhle baic.

Chaidh sinn ann an dithisean is dh’ innse Rory dhuinn mar a tha sinn ga dhèanamh agus chleachd sinn acfhainn càradh puncture agus pump.

Tapadh leibh Rory, bha e uabhasach inntinneach agus feumail!

Le Iris, Isabel agus Charlie. (C7/6)

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Report a Glow concern
Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.