LGBT

Aig Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail tha sinn ag obair air Duais Airgid LGDT le LGDT Òigridh na h-Alba.  Tha uile den sgoilearan againn air a bhith a’ gabhail pàirt ann an ionnsachahd a thaobh Mios Eachdraidh LGDT.  Bha gnìomhairean air feadh na sgoile thairis am mios m.e. a’ dèanamh bann-dùirn, brataich, postairean agus ar Lasraichean airson Dihaoine Purpaidh.

 

At Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail we are working towards achieving our LGBT Silver Charter Award with LGBT Youth Scotland.  All our pupils have just finished celebrating LGBT History Month.  We had whole school activities over the month like making wrist bands, creating flags, designing posters and our torches for Pass the Torch for Purple Friday.

 

LGBT Youth Scotland   https://LGBT youth.org.uk