Feasgair fosgailte

Thainig na parantan a-steach Dihaoine ‘s a chaidh airson an obair againn fhaicinn. Rinn sinn obair air Hieroglyphics anns a’ chlas agus rinn sinn dealbh-chluich dhiabh ag innse a h-uile rud a bha sinn air ionnsachadh.

.  

Aig an deireadh chluich Darren a’ saxophone.

One thought on “Feasgair fosgailte”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.