Ceistean agus freagairtean 8 of 8

 

Am faod mi nèapraige fhaighinn?

May I get a tissue?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

E-Portfolio tag: Literacy and Gaelic