Category Archives: Pantomine

Christmas is Forever!

A huge well done to all the pupils at Salen primary who performed their James Bond themed Christmas play, “Christmas is Forever” to a packed school hall. After several weeks of rehearsals the children sang, danced and acted their socks off in both our matinee and evening performances. The pupils were joined by the children in our Pre-school who performed “Rudolph the Red Nosed Reindeer” and also our Sgoil-àraich with a lovely rendition of “Rinn Sinn Bodach Sneachd an-diugh”.

Spòrs Gàidhlig

Tha tòrr spòrs air a bhith againn ann an Gàidhlig aig Bun-sgoil Bhogha Mòr. Diciadain 29 An t-Samhain, thàinig Alasdair Satchell dhan sgoil agus ionnsaich Clas 1-7 Gàidhlig mu eachdraidh Uilleam Ualas agus Raibeart Brus.  Ann an dà uair a shìde, chuala sinn mu bàs Rìgh Alastair III, Eideard Longshanks, Toom Tabard, Uilleam Ualas agus Raibeart Brus aig Blàr Allt a’ Bhonnaich.  Ach cha robh sinn dìreach ag èisteachd, bha sinn a’ glaodhaich sluagh-gairm agus a’cruthachadh dràma beag no dhà.  Chòrd e rinn gu mòr agus dh’ionnsaich sinn tòrr.

Continue reading Spòrs Gàidhlig