Dec 112017
 

Tha tòrr spòrs air a bhith againn ann an Gàidhlig aig Bun-sgoil Bhogha Mòr. Diciadain 29 An t-Samhain, thàinig Alasdair Satchell dhan sgoil agus ionnsaich Clas 1-7 Gàidhlig mu eachdraidh Uilleam Ualas agus Raibeart Brus.  Ann an dà uair a shìde, chuala sinn mu bàs Rìgh Alastair III, Eideard Longshanks, Toom Tabard, Uilleam Ualas agus Raibeart Brus aig Blàr Allt a’ Bhonnaich.  Ach cha robh sinn dìreach ag èisteachd, bha sinn a’ glaodhaich sluagh-gairm agus a’cruthachadh dràma beag no dhà.  Chòrd e rinn gu mòr agus dh’ionnsaich sinn tòrr.

A bharrachd air sinn chaidh a h-uile duine sa sgoil sìos gu Talla Bhogha Mòr a dh’fhaicinn pantomime na Nollaig ann an Gàidhlig “Nighean Bheag a’ Chòta Dheirg” le Fèisean nan Gàidheal.

  

The pantomime was in Gaelic and everyone in the school thoroughly enjoyed it. We joined in with Little Red Riding Hood’s exercise regime, counted in Gaelic and shouted out “Tha e air do chùlaibh!” (“He’s behind you!”) at the appropriate points. It was a great chance to practise some of the Gaelic we have been learning in class. Two of our pupils were even knighted by the Big Bad Wolf pretending to be Queen Elizabeth.  Bha tòrr spòrs againn uile agus bha e na chuideachadh ann a bhith a’ dèanamh deiseil airson na Nollaig

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Report a Glow concern  Cookie policy  Privacy policy

Glow Blogs uses cookies to enhance your experience on our service. By using this service or closing this message you consent to our use of those cookies. Please read our Cookie Policy.

Close