TOISEACH – TÒISEACHAIDH 16 of 29

 

Am faod mi a dhol dhan taigh-bheag?

May I go to the toilet?

E-Portfolio tag: Literacy and Gaelic