Ceistean agus freagartean – Faodaidh – Yes

 

Faodaidh

Yes