Airmeahan agus dathan gold

 

Òir-bhuidhe

Gold

Airmeahan agus dathan mauve

 

Liath-phurpaidh

Mauve

Airmeahan agus dathan indigo

 

Guirmean

Indigo

Airmeahan agus dathan purple

 

Purpaidh

Purple

Airmeahan agus dathan reddish-brown

 

Ruadh

Reddish-brown

Airmeahan agus dathan brown

 

Donn

Brown

Airmeahan agus dathan green

 

Uaine

Green

Airmeahan agus dathan navy blue

 

Dubh-ghorm

Navy

Airmeahan agus dathan turquoise

 

Tuirc-ghorm

Turquoise

Airmeahan agus dathan light blue

 

Liath

Light Blue

Airmeahan agus dathan dark blue

 

Gorm

Dark Blue

Airemeahan agus dathan orange

 

Orainds

Orange

Airmeahan agus dathan yellow

 

Buidhe

Yellow

Airmeahan agus dathan pink

 

Pinc

Pink

Airmeahan agus dathan crimson

 

Crò-dhearg

Crimson

Airmeahan agus dathan scarlet

 

Sgàrlaid

Scarlet

Airmeahan agus dathan red

 

Dearg

Red

Airmeahan agus dathan grey

 

Glas

Grey

Airmeahan agus dathan White

 

Geal

White

Airmeahan agus dathan Black

 

dubh

black

Airmeahan agus dathan 20

                      

                      

 

fichead

twenty

Airmeahan agus dathan 19

                      

                    

 

naoi deug

nineteen

Airmeahan agus dathan 18

                          

                         

 

ochd deug

eighteen

Airmeahan agus dathan 17

                     

                

 

seachd deug

seventeen

Airmeahan agus dathan 16

                  

                  

 

sia deug

sixteen