Supporting learning at home

Scroll down for:

Links

COVID-19

Supporting your child’s language acquisition

Home learning

Google have resources on internet safety in some languages. You can find some more languages by  scrolling to the bottom of the page when you visit the site.

Arabic https://beinternetawesome.withgoogle.com/ar_all/resources

English https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_uk/parents

Polish https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/dla-rodzin

Romanian https://beinternetawesome.withgoogle.com/ro_ro/familii

Please also find further resources on https://asn-aberdeenshire.org/english-as-an-additional-language/

The following resources are for families to use at home. These resources will be helpful for bilingual families, but most will helpful for all families. There are a range of activities with some links to translated information and resources that can help families:

Nursery/primary age, with some links relevant for babies/toddlers:

Aberdeenshire EAL – Resources to support learning while at home – Primary & Nursery

Secondary age:

Aberdeenshire EAL – Resources to support learning while at home – Secondary

The following resource came from Peterhead ASL team who were happy for it to be shared.

ASL Ideas (002) from Peterhead ASL

The following early years resource is based on the above resource from Peterhead. 

Life skills linked to learning Early Years

Vocabulary and grammar activities: www.english-4u.de

Translated comments schools can send home: COVID-19

Click here for a pdf version

­­­­­­­­­­English

Arabic

Latvian

Lithuanian

Polish

Romanian

Russian

1.       Dear parent/carer,

 

1-     حضرة الوالد / ولي الأمر،

 

1.           Cien. vecāk/aprūpētāj!

1.       Gerbiami tėveliai / globėjai,

 

1. Szanowny rodzicu/opiekunie,

1. Stimaţi părinţi/îngrijitori

1.       Уважаемый родитель / опекун,

2-      Your child should be dropped off at (location) at (time).

2-     يجب توصيل الطفل إلى (الموقع) عند (الوقت).

2.           Jūsu bērns ir jāizlaiž pie (location) plkst. (time).

2.       Jūsų vaikas turėtų būti paliktas (vietoje) (laiku) val.

2. Państwa dziecko należy zawozić/zaprowadzać do (location) na godz. (time).

2. Copilul dumneavoastră trebuie lăsat la (location) la (time).

2.       Вы должна привести своего ребенка(место) и (время)

3         Your child should be picked up at (location) at (time). Please wait at the ‘waiting area’ sign, socially distant from other parents.

3-     يجب استلام الطفل من (الموقع) عند (الوقت). يُرجى الانتظار عند لافتة “منطقة الانتظار” مع الحفاظ على التباعد عن أولياء الأمور الآخرين.

3.           Jūsu bērns ir jāpaņem pie (location) plkst. (time). Lūdzu, gaidiet pie zīmes “waiting area”, sociāli distancējoties no citiem vecākiem.

3.       Jūsų vaikas turėtų būti paimtas iš (vieta) (laiku) val. Prašome laukti prie ženklo „laukimo zona“ (angl. waiting area), socialiniu atstumu nuo kitų tėvų.

3. Państwa dziecko należy odbierać z (location) o godz. (time). Prosimy zaczekać przy znaku „poczekalnia” („waiting area”), zachowując odległość fizyczną od innych rodziców.

3. Copilul dumneavoastră trebuie luat de la (location) la (time). Vă rugăm să aşteptaţi în “zona de aşteptare”, păstrând distanţa socială faţă de ceilalţi părinţi.

3.       Вы должны забрать своего ребенка (место) и (время). Пожалуйста, ожидайте в специально отведенной для этого «Зоне ожидания»,  социально дистанцируясь от других родителей.

 

 

 

 

4         Please speak with your child to explain school might be different for a while, but they should not worry. The teachers will look after them and things will only be different to make sure everyone is safe.

4-     يُرجى التحدّث مع طفلك لتوضيح الاختلاف الذي قد يطرأ على المدرسة لفترة وأن هذا الأمر لا يستدعي القلق. وسيعتني المعلّمون بالأطفال مع العلم بأن الاختلافات التي طرأت على المدرسة الهدف منها هو الحفاظ على سلامة الجميع.

4.           Lūdzu, runājiet ar savu bērnu un izskaidrojiet, ka skolā kādu laiku būs citādāk, bet ka bērnam par to nav jāuztraucas. Skolotāji par viņiem rūpēsies, un atšķirības ir tikai tāpēc, lai visiem būtu vajadzīgā drošība.

4.       Pasikalbėkite su savo vaiku, kad paaiškintumėte, jog kurį laiką mokykla gali būti kitokia, bet jie neturėtų nerimauti. Mokytojai juos prižiūrės ir tam tikri dalykai bus kitokie, kad būtų užtikrinta, jog visi būtų saugūs.

4. Prosimy wyjaśnić swojemu dziecku, że przez pewien czas jego pobyt w szkole może wyglądać inaczej, lecz nie powinno się tym martwić. Nauczyciele zaopiekują się nim i wszystko wyglądało będzie inaczej tylko po to, aby każdy był bezpieczny.

4. Vă rugăm să-i explicaţi copilului dumneavoastră, că şcoala ar putea fi diferită pentru un timp, dar nu trebuie să se îngrijoreze. Profesorii vor avea grijă de ei, şi lucrurile vor fi diferite doar pentru ca toţi să fie în siguranţă.

4.       Пожалуйста, поговорите со своим ребеном и объясните ему, что его пребывание в школе скорее всего будет не таким как всегда. Но причин для беспокойства быть не должно. Учителя позаботятся о вашем ребенке и приложат все усилия для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя спокойно и в полной безопасности.

5         Children will be encouraged to socially distance in class and at play times.

5-     سنشجع الأطفال على الحفاظ على التباعد المكاني داخل الصف الدراسي وفي أوقات اللعب.

5.           Bērnus mudinās sociāli distancēties klasē un rotaļu laikā.

5.       Vaikai bus raginami laikytis socialinio atstumo klasėje ir žaidžiant.

5. Dzieci dopingowane będą do zachowania między sobą w trakcie zajęć i zabawy odległości fizycznej.

5. Copiii vor fi încurajaţi să păstreze distanţa socială faţă de ceilalţi, atât în clasă, cât şi la joacă.

5.       Детей попросят социально дистанцироваться в классе и во время перемен.

6         As part of social distancing measures, please ensure your child knows they should wash their hands before eating and after touching things that others may have touched.

6-     وفي إطار إجراءات الحفاظ على التباعد االمكاني، يُرجى إخبار طفلك بأن عليه غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد لمس أشياء من المحتمل أن يكون لمسها آخرون.

6.           Sociālās distancēšanās pasākumu ietvaros lūdzam nodrošināt, lai Jūsu bērns zinātu, ka rokas jāmazgā pirms ēšanas, kā arī pēc tam, kad ir aizskartas lietas, kam pieskārušies citi.

6.       Įgyvendindami socialinio atstumo priemones, prašome užtikrinti, kad jūsų vaikas žinotų, jog turės plautis rankas prieš valgydamas ir palietęs daiktus, kuriuos galėjo liesti kiti.

6. W ramach środków dystansowania społecznego prosimy dopilnować, że Państwa dziecko wie, że powinno myć ręce przed jedzeniem i po dotknięciu rzeczy, które mogły dotknąć inne osoby.

6. Ca parte a măsurilor de distanţare socială, vă rugăm să-i explicaţi clar copilului, că trebuie să se spele pe mâini înainte să mănânce, şi după ce a pus mâna pe obiecte pe care le-ar fi putut atinge şi alţii.

6.       Частью мер по социальному дистанцированию является воспитательный аспект: пожалуйста, проследите­­­­, чтобы ваш ребенок знал, что перед едой и после того, как он был в контакте с теми вещами, которые вполне возможно трогали руками другие, надо обязательно мыть руки

7         Here is a link to a video about washing hands: Click here

2-فيما يلي رابط لفيديو يوضّح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين:

Click here

7.           Šeit ir saite uz video par roku mazgāšanu: Click here

7.       Čia pateikiamas vaizdo įrašas, kaip plauti rankas: Click here

7. Poniżej znajduje się link do nagrania wideo na temat mycia rąk:

Click here

7. Aici aveţi un link către un video despre spălatul pe mâini: https://www.bing.com/videos/search?q=google+kids+coviod+19+wash+hands&&view=detail&mid=E0D9A7AAEE36EF7DB2DCE0D9A7AAEE36EF7DB2DC&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgoogle%2Bkids%2Bcoviod%2B19%2Bwash%2Bhands%26FORM%3DHDRSC3

7.       Этот линк содержит видео о том, как надо мыть руки:

Click here

8         Please visit https://asn-aberdeenshire.org/english-as-an-additional-language/ to find resources that can help you to support your child’s emotional health and wellbeing. There are stories that can help them to understand what is going on.

8-     يُرجى الانتقال إلى الرابط https://asn-aberdeenshire.org/english-as-an-additional-language/ للعثور على موارد قد تساعدك في تقديم الدعم لطفلك صحيًا وعاطفيًا. وستجد قصصًا قد تساعده طفلك على فهم ما يحدث من حوله.

8.           Lūdzu, apmeklējiet vietni https://asn-aberdeenshire.org/english-as-an-additional-language/ lai atrastu resursus, kas var palīdzēt atbalstīt Jūsu bērna emocionālo veselību un labklājību. Šie raksti var palīdzēt viņiem saprast notiekošo.

8.       Apsilankykite https://asn-aberdeenshire.org/english-as-an-additional-language/ norėdami rasti išteklių, kurie padėtų jūsų vaiko emocinei sveikatai ir gerovei. Tai pasakojimai, kurie gali padėti jiems suvokti, kas vyksta.

8. Dalsze materiały, które mogą Państwu pomóc w sprzyjaniu zdrowiu psychicznemu i samopoczuciu Państwa dziecka, można znaleźć pod poniższym linkiem: https://asn-aberdeenshire.org/english-as-an-additional-language/. Znajdują się tam historie, które mogą mu pomóc zrozumieć, co się aktualnie dzieje.

8. Vă rugăm să accesaţi https://asn-aberdeenshire.org/english-as-an-additional-language/ pentru a afla mai multe informaţii, care să vă îndrume cum să vă ajutaţi copilul, atât fizic, cât şi emoţional. Găsiţi acolo istorioare care-i pot ajuta să înţeleagă ce se întâmplă.

8.       Чтобы найти больше информации, которая поможет вам поддержать и укрепить  эмоциональное и психофизическое состояние вашего ребенка, пожалуйста зайдите на сайт https://asn-aberdeenshire.org/english-as-an-additional-language/

На сайте вы найдете информацию, которая поможет вашим детям лучше понять все происходящее в настоящий момент.

 

 

 

 

 

 

 

9         The school can arrange a telephone interpreter if you need one. Please message or call the school and ask if you can use a telephone interpreter and tell them which language you speak.

 

9-     ستوفّر لك المدرسة مترجمًا على الهاتف إذا كنت بحاجة إليه. ويُرجى التواصل مع المدرسة أو طلب خدمة توفير مترجم على الهاتف مع تحديد اللغة التي تتحدّث بها.

 

9.           Skola var pieprasīt tulku pa telefonu, ja Jums tas nepieciešams. Lūdzu, atsūtiet skolai īsziņu vai piezvaniet un palūdziet iespēju izmantot tulku pa telefonu, kā arī pasakiet, kādā valodā Jūs runājat.

9.       Prireikus, mokykla gali pasirūpinti vertėju telefonu. Parašykite arba paskambinkite mokyklai ir pasiteiraukite, ar galite pasinaudoti vertėjo telefonu paslaugomis, ir pasakykite jiems, kokia kalba kalbate.

 

9. W razie potrzeby szkoła może zamówić telefonicznego tłumacza ustnego. Można ją o to poprosić wysyłając do niej SMS-a lub dzwoniąc i podając swój język.

9. Dacă doriţi, şcoala vă poate oferi un interpret la telefon. Dacă aveţi nevoie de un interpret la telefon, vă rugăm să sunaţi la şcoală, sau să trimiteţi un mesaj, şi să spuneţi ce limbă vorbiţi.

9.       Школа может предоставить вам переводчика, если необходимо. Пожалуйста, отправьте СМС или позвоните в школу и узнайте, сможет ли школа предоставить вам переводчика по телефону и скажите, какой язык вам нужен.

10     Please check out the following webpages for more information:

·       EAL Blog

·       ASN Aberdeenshire

 

10-  يُرجى زيارة صفحات الويب التالية للحصول على المزيد من المعلومات:

·       EAL Blog

·       ASN Aberdeenshire

 

10. Lūdzu, apmeklējiet tālāk minētās vietnes, lai iegūtu plašāku informāciju:

·       EAL Blog

·       ASN Aberdeenshire

 

10.   Daugiau informacijos rasite šiose svetainėse:

·       EAL Blog

·       ASN Aberdeenshire

 

10. Dalsze informacje znaleźć można na następujących stronach internetowych:

·       EAL Blog

·       ASN Aberdeenshire

 

10. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi:

l   https://blogs.glowscotland.org.uk/as/ealaberdeenshire/learning-at-home/

l   http://asn-aberdeenshire.org/english-as-an-additional-language/

10.   Чтобы получить более подробную информацию, зайдите на следующие вэбстранички:

·       EAL Blog

·       ASN Aberdeenshire

 

11     Do not worry about contacting the school if you need help, they will be happy to speak with you.

11-  لا تتردد في التواصل مع المدرسة إن كنت بحاجة إلى المساعدة، فسيكون من دواعي سرورهم أن تتحدّث معهم.

11.         Nebaidieties sazināties ar skolu, ja Jums nepieciešama palīdzība, skolas darbinieki labprāt runās ar Jums.

11.   Nesijaudinkite dėl susisiekimo su mokykla, jei jums reikia pagalbos, jie mielai pasikalbės su jumis.

11. Jeżeli potrzebowali będą Państwo pomocy, prosimy śmiało kontaktować się ze szkołą, która z chęcią z Państwem porozmawia.

11. Nu ezitaţi să apelaţi la şcoală dacă aveţi nevoie de ajutor, suntem aici să discutăm cu dumneavoastră.

11.   Не бойтесь позвонить в школу, если вам нужна помощь. Сотрудники школы будут рады поговорить с вами.

 

 

 

 

 

 

 

12     If your child or any family member is displaying any symptoms of Corona Virus they must remain off school and the diagnosis must be confirmed. You must follow the guidance from the NHS regarding self-isolation. Please inform the school if this is the case.

 

12-  إذا ظهرت أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد على طفلك أو أحد أفراد العائلة، فيجب عدم ارتياد المدرسة مع تأكيد التشخيص. وعليك اتباع إرشادات هيئة NHS بشأن العزل الذاتي. ويُرجى إبلاغ المدرسة بهذه الحالة.

 

12.         Ja Jūsu bērnam vai kādam ģimenes loceklim parādās kādi koronavīrusa simptomi, tad bērns nedrīkst nākt uz skolu un ir jāpārliecinās par diagnozi. Jums jāievēro NHS norādījumi par izolēšanos. Lūdzu, informējiet skolu, ja tas tā ir.

12.   Jei jūsų vaikui arba šeimos nariui pasireiškia koronaviruso simptomai, jie privalo neiti į mokyklą, o jų diagnozė turi būti patvirtinta. Privalote laikytis Nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybos rekomendacijų dėl izoliavimosi. Praneškite mokyklai, jei taip atsitiktų.

 

12. Jeżeli u Państwa dziecka lub członka rodziny wystąpią jakiekolwiek objawy koronawirusa, nie będzie mogło ono dalej chodzić do szkoły i będzie musiało zostać zdiagnozowane. Muszą Państwo przestrzegać wytycznych Krajowej Służby Zdrowia (NHS) dotyczących samoizolacji. W takiej sytuacji należy poinformować o tym szkołę.

12. În cazul în care copilul, sau vreun membru al familiei dumneavoastră, prezintă simptome de Corona virus, copilul trebuie să nu vină la şcoală, şi diagnosticul trebuie confirmat. Trebuie să vă conformaţi indicaţiilor NHS privind auto-izolarea. În acest caz, vă rugăm să informaţi şcoala.

12.   Если у вашего ребенка или у кого-то из членов вашей семьи наблюдаются симптомы корона вируса, им ни в коем случае нельзя посещать школу, а диагноз обязательно должен быть подтвержден.  Вам необходимо следовать инструкциям NHS относительно самоизоляции. Если диагноз подтвержден, сообщите об этом в школу.

13     If your child becomes unwell at school we will phone you and request you collect your child as soon as possible

 

13-  إذا شعر طفلك بالإعياء في المدرسة، فسوف نتصل بك هاتفيًا لاستلام طفلك في أسرع وقت ممكن.

13.         Ja Jūsu bērnam skolā kļūs slikti, mēs Jums piezvanīsim un palūgsim izņemt bērnu no skolas pēc iespējas ātrāk.

13.   Jei jūsų vaikas mokykloje pasijus prastai, mes jums paskambinsime ir paprašysime kuo greičiau pasiimti savo vaiką.

 

13. Jeżeli Państwa dziecko poczuje się źle w szkole, zadzwonimy do Państwa i poprosimy o jego jak najszybszy odbiór.

13. În cazul în care copilului i se face rău la şcoală, vă vom suna şi vă vom solicita să veniţi să luaţi copilul cât mai repede posibil.

13.   Если ваш ребенок чувствует себя плохо в школе, то мы вам позвоним и попросим, чтобы вы как можно скорее забрали своего ребенка из школы.  

14     School lunches are offering a limited service. Your child is/may be required to provide a packed lunch each day they attend school. If they get free school meals a packed lunch will be provided.

 

14-  يتم توفير الغداء في المدرسة بشكل محدود. سوف/قد يُطلب من طفلك إحضار وجبة غداء مغلّفة معه إلى المدرسة يوميًا. وإذا حصل الأطفال على وجبات مدرسية مجانية، فسيكون الغداء مغلفًا.

14.         Skolas pusdienas tiek piedāvātas ierobežotā apjomā. Jūsu bērnam ir/var būt nepieciešams nodrošināt iesaiņotas pusdienas. Ja bērns saņem bezmaksas ēdināšanu skolā, viņam tiks nodrošinātas iesaiņotas pusdienas.

14.   Mokyklos užkandinės siūlo ribotas paslaugas. Jūsų vaikui kiekvieną dieną atėjus į mokyklą reikės / gali reikėti atsinešti supakuotų užkandžių. Jei jie gauna nemokamą mokyklos maistą, jiems bus parūpinta supakuotų užkandžių.

 

14. Szkoła oferuje obiady szkolne w ograniczonym zakresie. Są/mogą być Państwo zobowiązani do zaopatrywania dziecka każdego dnia szkoły w drugie śniadanie. Szkoła zapewni dziecku drugie śniadanie, jeżeli jest uprawnione do otrzymywania darmowych szkolnych posiłków.

14. Prânzurile la şcoală sunt foarte limitate. De aceea, copilului dumneavoastră i se/s-ar putea cere să-şi aducă pachet pentru pauza de masă, în fiecare zi în care vine la şcoală. Dacă are dreptul la masă gratuită, şcoala îi va da pachet la prânz.

14.   Школьные столовые приедлагают ограниченное обслуживание. Каждый раз, когда ваш ребенок приходит в школу, ему необходимо / рекомендовано приносить с собой бутерброды / сухой паек. 

Если ваш ребенок бесплато обедает в школе, то сухой паек ему будет предоставлен.

15     Your child should only bring:

A.      School bag

B.      Packed lunch

C.      Sun hat

D.     Rain coat

E.      Water bottle

 

15a. Your child should not bring:

A)      Pencil case

B)      PE kit

C)      Toys

D)      Money

 

15-  يجب أن يحضر الطفل معه ما يلي فقط:

‌أ)      حقيبة المدرسة

‌ب)   وجبة غداء مغلّفة

‌ج)    قبعة واقية من الشمس

‌د)     معطف للمطر

‌ه)      زجاجة مياه

 

15aأ- يجب ألا يحضر الطفل معه ما يلي:

‌أ)      مقلمة للأقلام الرصاص

‌ب)   طقم ملابس رياضية

‌ج)    ألعاب

‌د)     مبالغ مالية

 

15. Jūsu bērnam uz skolu jāņem līdzi tikai:

A)   skolas soma;

B)   iesaiņotas pusdienas;

C)   saules cepure;

D)   lietusmētelis;

E)    pudele ar ūdeni.

 

15a. Jūsu bērnam nav jāņem līdzi:

A)   penālis;

B)   sporta tērps;

C)   rotaļlietas;

D)          nauda.

15.   Jūsų vaikas turėtų atsinešti tiktai:

A)      Kuprinę

B)      Supakuotus užkandžius

C)      Kepurę nuo saulės

D)      Lietpaltį

E)       Vandens buteliuką

 

15a. Jūsų vaikas neturėtų atsinešti:

A)      Pieštukinės

B)      Kūno kultūros krepšio

C)      Žaislų

D)      Pinigų

 

15. Państwa dziecko powinno zabierać ze sobą wyłącznie:

A)      Plecak szkolny

B)      Drugie śniadanie

C)      Kapelusz przeciwsłoneczny

D)      Kurtkę przeciwdeszczową

E)       Butelkę wody

 

15a. Państwa dziecko nie powinno zabierać ze sobą:

A)      Piórnika

B)      Stroju sportowego

C)      Zabawek

D)      Pieniędzy

 

15. Singurele obiecte pe care copilul trebuie să le aibă cu el sunt:

A) Geanta de şcoală

B) Pachetul de prânz

C) Pălăria de soare

D) Haina de ploaie

E) Sticla de apă

 

15a. Copilul nu trebuie să aibă la el:

A) Penar

B) Echipament de protecţie (PE)

C) Jucării

D) Bani

15.   Что ваш ребенок должен приносить в  школу:

А) школьную сумку

B) сухой паек / бутерброды

С) шляпу от солнца

D) дождевик

E) бутылку с водой

 

15a. Что ваш ребенок не должен приносить в  школу:

А) пенал

B) форму на физкультуру

С) игрушки

D) деньги

16     2 metres apart

16-   تباعد لمسافة مترين

16.         2 metru attālumā

16.   2 metrų atstumu

16. zachowaj odległość 2 metrów

16. 2 metri distanţă

16.   на расстоянии двух метров друг о друга

17     catch it, bin it, kill it

17-   استخدام مناديل ورقية والتخلص منها وتنظيف اليدين

17.         noķer, izmet, likvidē

17.   sugauk jį, išmesk jį, sunaikink jį

17. złap, wyrzuć, zabij

17. îl iei, îl arunci, îl omori

17.   Используйте салфетки, когда кашляете и чихаете; выбрасывайте их в мусорное ведро; мойте руки!

18     cough and sneeze into a tissue

18-   السعال والعطس في مناديل ورقية

18.         klepo un šķaudi salvetē

18.   kosėti ir čiaudėti į servetėlę

18. kaszl i kichaj do chusteczki

18. tuşeşte şi strănută într-un şerveţel

18. Кашляйте и чихайте в бумажную салфетку

19     do not touch

19-  عدم اللمس

19.         neaizskar

19.   neliesti

19. nie dotykaj

19. nu pune mâna

19. Руками не трогать

20     downstairs only

20-  الطابق السفلي فقط

20.         tikai pirmajā stāvā

20.   tik žemyn

20. tylko na dole

20. cobororâre

20. Только вниз

21     hand sanitiser

21-  معقم اليدين

21.         roku dezinfekcijas līdzeklis

21.   rankų dezinfekavimo priemonė

21. płyn do dezynfekcji rąk

21. dezinfectant

21. Дезинфицирующий гель для рук

22     keep left

22-  الاستمرار في الجانب الأيسر

22.         turēties pa kreisi

22.   laikytis kairės

22. trzymaj się lewej strony

22. mergeţi pe partea stângă

22. Придерживайтесь левой стороны

23     keep right

23-  الاستمرار في الجانب الأيمن

23.         turēties pa labi

23.   laikytis dešinės

23. trzymaj się prawej strony

23. mergeţi pe partea dreaptă

23. Придерживайтесь правой стороны

24     no entry

24-  ممنوع الدخول

24.         neienākt

24.   įeiti draudžiama

24. zakaz wstępu

24. nu intraţi

24. Нет входа

25     one way

25-  اتجاه واحد

25.         vienā virzienā

25.   viena kryptimi

25. ruch jednokierunkowy

25. sens unic

25. Одностороннее движение

26     please place all rubbish in the bin – do not leave on the tables

26-  يُرجى إلقاء النفايات في سلة المهملات وعدم تركها على الطاولة

26.         lūdzu, liec visus atkritumus atkritumu tvertnē − neatstāj neko uz galda

26.   meskite visas šiukšles į šiukšlių dėžę – nepalikite ant stalų

26. wszystkie śmieci wrzucaj do kosza – nie pozostawiaj ich na stole

26. vă rugăm să aruncaţi gunoiul la coş – nu-l lăsaţi pe mese

26. Пожалуйста, поместите мусор в мусорное ведро – не оставляйте мусор на столах

27     please wait here until the person in front moves forward

27-  يُرجى الانتظار هنا ريثما يتقدّم الشخص الذي أمامك

27.         lūdzu, gaidi šeit, kamēr priekšā esošais paies tālāk

27.   palaukite, kol priešais esantis žmogus paeis į priekį

27. zaczekaj tutaj, aż osoba przed Tobą ruszy się do przodu

27. vă rugăm să aşteptaţi până când persoana din faţă înaintează

27. Пожалуйста, ожидайте здесь до тех пор, пока тот, кто стоит вперели вас, не прошел вперед

28     throw it away

28-  يُرجى الإلقاء

28.         izmet to ārā

28.   išmeskite

28. wyrzuć

28. aruncaţi-l la coş

28. Выбросите

29     upstairs only

29-  الطابق العلوي فقط

29.         tikai augšstāvā

29.   tik į viršų

29. tylko na górze

29. urcare

29. Только наверх

30     wait here

30-  انتظِر هنا

30.         gaidi šeit

30.   palaukite čia

30. zaczekaj tutaj

30. aşteptaţi aici

30. Ожидайте здесь

31     wash your hands

31-  اغسل يديك

31.         mazgā rokas

31.   plaukite savo rankas

31. umyj ręce

31. spălaţi-vă pe mâini

31. Мойте руки

32     wrong way go back

32-  عُد أدراجك، فهذا الطريق غير صحيح

32.         nepareizs virziens, ej atpakaļ

32.   ne ta pusė, grįžkite

32. zły kierunek, wróć się

32. direcţia greşită, întoarceţi-vă

32. Вход запрещен, следует вернуться назад

33     wrong way

33-  طريق غير صحيح

33.         nepareizs virziens

33.   ne ta pusė

33. zły kierunek

33. direcţia greşită

33. Вход запрещен

34     turn tap on

34-  افتح الصنبور

34.         atgriez krānu

34.   atsukite čiaupą

34. odkręć kran

34. deschideţi robinetul

34. Откройте кран

35     wet hands under tap

35-  بلل يديك أسفل الصنبور

35.         saslapini rokas zem krāna

35.   sudrėkinkite rankas po čiaupu

35. zwilż ręce wodą

35. udaţi-vă mâinile sub robinet

35. Намочите руки водой

36     add soap to hands

36-  ضع الصابون على يديك

36.         saziepē rokas

36.   išsimuilinkite rankas

36. nałóż na ręce mydło

36. daţi cu săpun

36. Добавьте мыло на руки

37     scrub hands for 20 seconds

37-  افرك يديك لمدة 20 ثانية

37.         mazgā rokas 20 sekundes

37.   trinkite rankas 20 sekundžių

37. szoruj ręce przez 20 sekund

37. frecaţi mâinile timp de 20 de secunde

37. Тщательно мойте руки в течение 20 секунд

38     rinse hands under tap

38-  اشطف يديك أسفل الصنبور

38.         noskalo rokas zem krāna

38.   nusiplaukite rankas po čiaupu

38. spłucz ręce

38. spălaţi-vă mâinile sub robinet

38. Ополосните руки под проточной водой

39     dry hands

39-  جفِّف يديك

39.         noslauki rokas

39.   nusišluostykite rankas

39. wysusz ręce

39. uscaţi-vă mâinile

39. Насухо вытрите руки

40     put paper towel in the bin

40-  ضع المنشفة الورقية في سلة المهملات

40.         ieliec papīra dvieli atkritumu tvertnē

40.   panaudotą popierinį rankšluostį išmeskite į šiukšlių dėžę

40. wrzuć papierowy ręcznik do kosza

40. puneţi şerveţelul de hârtie la coş

40. Выбросите бумажное полотенце в мусороное ведро

41     turn tap off

41-  أغلِق الصنبور

41.         aizgriez krānu

41.   užsukite čiaupą

41. zakręć kran

41. închideţi robinetul

41. Закройте кран

42     No Parents in the playground please

42-  غير مسموح بدخول أولياء الأمور إلى الملعب

42.         Vecākus lūdzam neienākt rotaļu laukumā

42.   Tėvams eiti į žaidimų aikštelę draudžiama

42. Zakaz wstępu rodziców na plac zabaw

42. Părinţii nu au voie la locurile de joacă

42. Родители, избегайте нахождения на детской площадке

43     No Parents inside the school building please

43-  غير مسموح بدخول أولياء الأمور إلى مبنى المدرسة

43.         Vecākus lūdzam neienākt skolas ēkā

43.   Tėvams įeiti į mokyklos pastatą draudžiama

43. Zakaz wstępu rodziców do budynku szkolnego

43. Părinţii nu au voie în incinta şcolii

43. Родители избегайте нахождения внутри здания школы

44     No Parents beyond this point please

44-  غير مسموح لأولياء الأمور تخطي هذه المنطقة

44.         Vecākus lūdzam neiet tālāk par šo punktu

44.   Tėvams eiti toliau draudžiama

44. Zakaz przekraczania tego punktu przez rodziców

44. Părinţii nu au voie dincolo de acest punct

44. Родителям вход запрещен

45     Please call the school if you need to discuss anything about your child

45-  يُرجى الاتصال بالمدرسة إن كنت تريد مناقشة أي شيء يتعلّق بطفلك

45.         Lūdzam zvanīt skolai, ja gribat runāt par jebkādām lietām sakarā ar Jūsu bērnu

45.   Prašome skambinti į mokyklą, jei norite aptarti savo vaiko reikalus

45. Jeżeli pragną Państwo porozmawiać na temat czegokolwiek w związku z Państwa dzieckiem, proszę zadzwonić do szkoły

45. Vă rugăm să sunaţi la şcoală, dacă vreţi să discutaţi despre copilul dumneavoastră

45. Если вам необходимо поговорить по поводу вашего ребенка, пожалуйста, позвоните в школу

46     Children are required wear face masks on taxis and buses

 

46-  على الأطفال ارتداء كمامات داخل سيارات الأجرة والحافلات

 

46.         Bērniem jāvalkā sejas maskas taksometros un autobusos

46.   Vaikai privalo dėvėti kaukes taksi ir autobusuose

 

46. Dzieci obowiązuje nakaz noszenia maseczek w taksówkach i autobusach

46. Copiii trebuie să poarte mască în taxiuri şi autobuze

46. Ношение масок в такси и на автобусе для школьников строго обязательно

47     The following webpage has translated information:

47-  فيما يلي صفحة ويب تحتوي على معلومات مترجمة:

47.         Tālāk minētajā vietnē ir tulkota informācija:

47.   Išversta informacija pateikiama šioje svetainėje:

47. Na poniższej stronie znajdują się informacje w tłumaczeniu:

47. Următoarele linkuri vă oferă informaţii traduse în limba dumneavoastră:

47. На следующих вэбстраничках вы найдете переведенную на соответствующие языки информацию:

48  Here are some translated information leaflets about supporting your child’s language development:

 

48  وفيما يلي بعض المنشورات الإعلامية المترجمة بشأن دعم التطور اللغوي لدى طفلك:

 

48. Šeit ir dažas iztulkotas informācijas brošūras par atbalstu bērna valodas attīstībā:

 

48.                  Čia pateikiama kai kuri versta informacija, kaip padėti vaikui įsisavinti kalbą:

 

48  Jest możliwość uzyskania różnych przetłumaczonych ulotek, dotycząych form wspierania rozwoju języka dziecka.

 

 

48  Вот несколько переведенных информационных буклетов о поддержке языкового развития вашего ребенка:

 

49     If you would like to speak about your child’s language acquisition, or ask any questions, please contact the English as an Additional Language Service (EAL Service) through the following email address eal.service@aberdeenshire.gov.uk

49  إذا كنت ترغب في الحديث عن اكتساب اللغة طفلك، أو طرح أي أسئلة، فيرجى الاتصال بخدمة اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة إضافية (خدمة EAL) من خلال البريد الالكتروني التالي: eal.service@aberdeenshire.gov.uk

 

49. Ja vēlaties runāt par bērna valodas apguvi vai uzdot jautājumus, lūdzu, sazinieties ar ‘Angļu valodas kā papildu valodas dienestu’ (EAL dienestu), izmantojot šo e-pastu: eal.service@aberdeenshire.gov.uk

 

49.                  Jeigu norėtumėte pakalbėti apie vaiko kalbos įsisavinimą ar ko kito paklausti, prašom susisiekti su Anglų- antrosios kalbos tarnyba (EAL Service) žemiau nurodytu el. paštu : eal.service@aberdeenshire.gov.uk

 

49  Jeśli chcą Państwo przedyskutować tematy związane z nauką języka, lub zadać inne pytania, prosimy o kontakt z Serwisem English as an Additional Language Service (EAL Service), który zajmuje się wspieraniem dzieci, których język angielski nie jest pierwszym językiem. Kontakt poprzez poniższy email.  eal.service@aberdeenshire.gov.uk

 

 

49  Если вы хотите поговорить об овладении языком вашим ребенком, или задать какие-либо вопросы, свяжитесь со службой «Английский, как дополнительный язык» (EAL Service) по электронной почтe: eal.service@aberdeenshire.gov.uk

 

Translated comments you can copy to send home: Learning at home

(Ensure right-to-left text direction is enabled for Arabic)

English Arabic Latvian Lithuanian Polish Russian
The school needs to know if you have a device able to connect to the internet. Please contact the school if you do not have access to a device (laptop or tablet).  تريد المدرسة معرفة ما إن كنت تمتلك جهازًا متصلاً بالإنترنت. ويُرجى التواصل مع المدرسة إن كنت لا تمتلك جهازًا (حاسوبًا محمولاً أو جهازًا لوحيًا) Skolai jāzina, vai jums ir ierīce, kas spēj izveidot savienojumu ar internetu. Lūdzu, sazinieties ar skolu, ja jums nav piekļuves ierīcei (klēpjdatoram vai planšetdatoram). Mokykla turi žinoti, ar turite įrenginį su interneto prieiga. Susisiekite su mokykla, jei neturite įrenginio su interneto prieiga (nešiojamojo kompiuterio arba planšetės). Szkoła chce wiedzieć, czy dysponują Państwo urządzeniem podłączonym do Internetu. Proszę skontaktować się ze szkołą, jeżeli nie mają Państwo dostępu do takiego urządzenia (laptopa lub tableta). Администрация школы должна знать, есть ли у вас устройство для подключения к Интернету. Пожалуйста, свяжитесь со школой, если у вас нет доступа к такому устройству (ноутбуку или планшету).

Please contact the school if you are not able to log in to:

1         Glow

2         Microsoft Teams

3         Google Classrooms

4         Seesaw

 يُرجى التواصل مع المدرسة إن كنت لا تستطيع تسجيل الدخول إلى

  1. Glow
  2. Microsoft Teams
  3. Google Classroom
  4. Seesaw

Lūdzu, sazinieties ar skolu, ja nevarat pieslēgties:

1     Glow

2     Microsoft Teams

3     Google Classrooms

4     Seesaw

Susisiekite su mokykla, jei negalite prisijungti prie:

  • „Glow“
  • „Microsoft teams“ (grupių)
  • „Google Classroom“ klasės
  • „Seesaw“

Proszę skontaktować się ze szkołą, jeżeli nie będą Państwo mogli zalogować się do:

 1. Glow
 2. Microsoft Teams
 3. Google Classrooms

Seesaw

Пожалуйста, свяжитесь со школой, если у вас нет возможности войти в:

1         Glow

2         Microsoft Teams

3         Google Classrooms

4         Seesaw

Please contact the school if you need help with online learning. You can ask the school to use a telephone interpreter if required.  يُرجى التواصل مع المدرسة إن كنت بحاجة إلى المساعدة في التعلم عن بُعد. ويمكنك أن تطلب من المدرسة تعيين مترجم عبر الهاتف إن كنت بحاجة إلى ذلك Lūdzu, sazinieties ar skolu, ja jums nepieciešama palīdzība tiešsaistes apmācībā. Ja nepieciešams, varat lūgt, lai skola izmanto telefona tulku. Susisiekite su mokykla, jei jums reikalinga pagalba dėl mokymosi internetu. Jei reikia, galite paprašyti mokyklos vertėjo telefonu paslaugų. Proszę skontaktować się ze szkołą, jeżeli będą Państwo potrzebować pomocy w zakresie edukacji online. Możecie Państwo poprosić szkołę o użycie tłumacza podczas rozmowy telefonicznej, jeżeli potrzebują Państwo takiej pomocy. Пожалуйста, свяжитесь со школой, если вам нужна помощь с обучением по Интернету. При необходимости, вы можете попросить школу использовать переводчика по телефону.
Call this number (Telephone number) or email this address: (School email)

 اتصل بهذا الرقم (telephone number)

أو أرسل هذا العنوان عبر البريد الإلكتروني: (school email)

Zvaniet pa telefonu (Telephone number) vai sūtiet e-pastu uz šo adresi:  (School email)

Paskambinkite šiuo numeriu:  (Telephone number) arba parašykite šiuo el. pašto adresu: School email)

Zadzwon pod ten numer (Telephone number) lub napisz na ten adres email : (School email)

Позвоните по этому номеру (Telephone number) или отправьте электронное письмо по адресу: (School email)

You can copy the following statement if you need to tell the school:

 

1.       We don’t have a suitable device to access online learning

2.       We need help logging in

3.       We need help understanding what we have to do

يمكنك نسخ العبارة التالية إذا كنت بحاجة إلى إخبار المدرسة:

1.      ليس لدينا جهاز مناسب للوصول إلى التعلم عبر الإنترنت

2.      نحن بحاجة إلى مساعدة في تسجيل الدخول

 3.نحن بحاجة إلى مساعدة في فهم ما يجب علينا القيام به

Jūs varat nokopēt šo paziņojumu, ja nepieciešams informēt skolu: 

1. Mums nav piemērotas ierīces, lai piekļūtu tiešsaistes mācībām. 

2. Mums nepieciešama palīdzība, lai pieslēgtos.

3. Mums ir vajadzīga palīdzība, lai saprastu, kas mums jādara.

Galite nukopijuoti šiuos sakinius, jei norite pranešti mokyklai, kad:  

1.       Mes neturime tinkamo prietaiso, kad galėtume mokytis internetu 

2.       Mums reikia pagalbos įsiregistruoti 

3. Mums reikia pagalbos, nes nesuprantame, ką turime daryti 

Prosze o skopiowanie ponizszych oswiadczen, jesli chca Panstwo powiedziec to szkole: 

 

 1. Nie posiadamy odpowiedniego urzadzenia aby dziecko mialo dostep do nauki przez internet
 2. Potrzebujemy pomocy przy logowaniu sie 

Potrzebujemy pomocy w zrozumieniu jakie sa zadania dla dziecka

Вы можете скопировать следующее утверждение, если вaм необходимо сообщить школе:

1. У нас нет подходящего устройства для доступа к онлайн-обучению.

2. Нам нужна помощь при входе.

3. Нам нужна помощь в понимании того, что мы должны делать.

English

Czech

Estonian

Hungarian

Mandarin

 

The school needs to know if you have a device able to connect to the internet. Please contact the school if you do not have access to a device (laptop or tablet).

Škola potřebuje vědět, zda máte zařízení, které se může připojit k internetu. Jestliže nemáte přístup k zařízení (notebooku nebo tabletu), kontaktujte prosím školu.

Kooli on vajalik teavitada internetiühendusega seadme olemasolust. Kui Teil puudub ligipääs internetiühendusega seadmele (arvuti või tahvelarvuti) võtke ühendust kooliga.

Az iskola tudni szeretné, hogy van-e olyan készüléke, amellyel kapcsolódni tud az internethez. Kérjük, lépjen kapcsolatba az iskolával, ha nincs ilyen készüléke (laptop vagy tablet).

学校需要知道您有没有一个能够连接到互联网的设备。请联系学校,如果您没有这样一个设备(如笔记本电脑或平板电脑)。

 

Please contact the school if you are not able to log in to:

1         Glow

2         Microsoft Teams

3         Google Classrooms

4         Seesaw

Kontaktujte prosím školu, jestliže se nemůžete přihlášit na:

1         Glow

2         Microsoft Teams

3         Google Classrooms

4         Seesaw

Palun teavitage kooli kui te ei saa sisse logida järgnevatele saitidele:

1         Glow

2         Microsoft Teams

3         Google Classrooms

4         Seesaw

Kérjük, lépjen kapcsolatba az iskolával, ha nem tud bejelentkezni az alábbi helyekre:

1         Glow

2         Microsoft Teams

3         Google Classrooms

4         Seesaw

请联系学校,如果您无法登录:

1         Glow

2         微软团队(Microsoft Teams)

3         谷歌教室(Google Classrooms)

4         Seesaw

 

Please contact the school if you need help with online learning. You can ask the school to use a telephone interpreter if required.

Kontaktujte prosím školu, jestliže potřebujete víc pomoci s učením na internetu. Jestliže to potřebujete, školu můžete požádat o použití tlumočení po telefonu.

Palun võtke ühendust kooliga kui vajate abi interneti-õppega. Kui vajalik, võite paluda koolilt tõlketeenust telefonikõne tarbeks.

Kérjük, lépjen kapcsolatba az iskolával, ha segítségre van szüksége az online tanuláshoz. Szükség esetén kérheti az iskolát, hogy telefonos tolmácsot alkalmazzon.

请联系学校,如果您在网上学习方面需要帮助。如有需要,您可以要求学校使用一个电话口译员。

 

Call this number (Telephone number) or email this address: (School email)

Zavolejte na toto číslo (Telephone number) nebo zašlete e-mail na: (School email)

Helistage sellel numbril (Telephone number) või saatke kiri e-posti teel: (School email)

Hívja ezt a telefonszámot (telefonszám) vagy küldjön e-mailt erre a címre: (Az iskola e-mail címe)

请拨打这个号码(电话号码)或电邮这个地址:(学校电子邮箱)

 

You can copy the following statement if you need to tell the school:

1.       We don’t have a suitable device to access online learning

2.       We need help logging in

3.       We need help understanding what we have to do

Jestliže potřebujete školu informovat, můžete překopírovat následující větu:

1.       Nemáme vhodné zařízení pro přístup k učení na internetu

2.       Potřebujeme pomoc s přihlášením

3.       Potřebujeme pomoc s porozuměním toho, co máme dělat

Palun kopeerige vastav lause koos numbriga, kui Teil on vaja informeerida kooli järgnevast:

1.       Meil puudub sobiv seade millega interneti-õpet läbi viia

2.       Me vajame abi sisselogimisel

3.       Me ei saa aru mida me peame tegema

Bemásolhatja a következő állítást, ha tájékoztatni szeretné az iskolát:

1.       Nincs megfelelő készülékünk az online tanuláshoz

2.       Segítségre van szükségünk a bejelentkezéshez

3.       Segítségre van szükségünk, hogy megértsük, mit kell tennünk

如果您需要告诉学校,可以复制下面的语句:

1.       We don’t have a suitable device to access online learning(我们没有进入网上学习的合适设备)

2.       We need help logging in(我们在登录方面需要帮助)

3.       We need help understanding what we have to do(我们需要帮助来理解我们该做什么)

 

Videos


The following videos are to help parents/carers to support their children at home. The videos are currently in English and translations in the most common languages used by bilingual families in Aberdeenshire. With thanks to Learning with Technology, Aberdeenshire Council.

Topics are:

 • Supporting learning at home
 • Logging into Glow
 • Adding tiles/apps to Glow
 • Using Microsoft Teams
 • Using Google Classrooms

Arabic Videos

English Videos

Latvian Videos

Lithuanian Videos

Polish Videos

Russian Videos