smile

name icon text text full text
smile ๐Ÿ™‚ :) :-) :smile:
biggrin ๐Ÿ˜€ :D :-D :grin:
sad ๐Ÿ™ :( :-( :sad:
surprised ๐Ÿ˜ฎ :o :-o :eek:
eek ๐Ÿ˜ฏ 8O 8-O :shock:
confused ๐Ÿ˜• :? :-? :???:
cool 8) 8) 8-) :cool:
mad ๐Ÿ˜ก :x :-x :mad:
razz ๐Ÿ˜› :P :-P :razz:
neutral ๐Ÿ˜ :| :-| :neutral:
wink ๐Ÿ˜‰ ;) ;-) :wink:
lol ๐Ÿ˜† :lol:
redface ๐Ÿ˜ณ :oops:
cry ๐Ÿ˜ฅ :cry:
evil ๐Ÿ‘ฟ :evil:
twisted ๐Ÿ˜ˆ :twisted:
rolleyes ๐Ÿ™„ :roll:
exclaim โ— :!:
question โ“ :?:
idea ๐Ÿ’ก :idea:
arrow โžก :arrow:
mrgreen :mrgreen: :mrgreen: