Daily Archives: September 16, 2016

***STAR OF THE WEEK***

Image result for star clipartStars of the Week Image result for star clipart

Class 1 : Everyone! dsc00100              Class 2: Jayden    dsc00109 

Class 3: Jordan              dsc00093                      Class 4: Kaitlin    dsc00110

Class 5:  Everyone! dsc00106             Class 6: Nathan    dsc00096

Class 7: Erik       dsc00094                                Class 8:  Zamir   dsc00102

Class 9: Casey   dsc00105