S1

Art

Feumaidh sgoilearan ÀS1 sùil a toirt air an bhideo seo mus tig iad do chlas Ealain Dihaoine 15/03/2019. Faodaidh iad coimhead air barrachd na aon turas gus a tha iad cofhurtail leis na bhios aca ri dhèanamh anns a’ chlas. Tha an bhideo air YouTube. Mura bheil na ceanglaichean a leanas ag obair, rannsaich an t-ainm ‘Leasan Ealaine – Zentangles: Pìos Deireannach’ air YouTube fhèin.

 

youtube.com/watch?v=FY3klGvU–g&feature=youtu.be

twitter.com/MgrPiondargas/status/1105791691808739328twitter.com/MgrPiondargas/status/1105791691808739328twitter.com/MgrPiondargas/status/1105791691808739328twitter.com/MgrPiondargas/status/1105791691808739328

 

S1 pupils must watch this video before coming to Art class on Friday 15/03/2019. Pupils may watch the video more than once in order that they are comfortable with what they must do in class. The video is on YouTube. If the following links do not work, search the name ‘Leasan Ealaine – Zentangles: Pìos Deireannach’ in YouTube.

 

youtube.com/watch?v=FY3klGvU–g&feature=youtu.be

twitter.com/MgrPiondargas/status/1105791691808739328twitter.com/MgrPiondargas/status/1105791691808739328twitter.com/MgrPiondargas/status/1105791691808739328twitter.com/MgrPiondargas/status/1105791691808739328

 

 

Syria Family Damascus

 

Mac an t-Srònaich

Eisteachd

 

Titles  & Topics Covered

  • Dùbhlan an t-Srainnseir
  • Fortan
  • Na h-Eileanan Flannach
  • Mac an t-Srònaich
  • Gramar na Gàidhlig

S1 –  Faodaidh tu seo a dhèanamh thairis air an deireadh-seachdain fada. Tha an obrach seo stèidhichte air  bidh,  cha bhi ,  bith  , bi

This is extra work that can be tried at home.  The work is based on a recent area of grammar covered in the class. .

Obair a bharrachd

Lessons and Presentations

Cànan bh Dùbhlan an t-srainnsear C1 2 3

Dùbhlan an t-srainnseir –

Ann an agus mo

ainmearan

nam nad

Gam Gad

Mac an tsronaich word match

Mac an t-Stonaich

bha ‘oidhch

spelling rule

Bi bidh bith ????

rùn a bhliadhn ùr

S1 gam gad …