Duaisean Albannach Òg 2018

Nach math a rinn Làn Chomais as deidh dhaibh moladh fhaighinn airson na duaisean seo! Ged nach do bhuannaich iad, ‘s sinne a tha moiteil asaibh uile agus na rinn thu am bliadhna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.