All posts by Mairi Maclean

Ar Einnsean-Smàlaidh

Thainig Ruaraidh Steele chun Sgoil-Ariach an-de a’ coimhead airson cuideachadh.  Bha e airson an einnsean-smalaidh a ghlanadh oir gu robh e gu math salach agus bha an sgoil-araich gu math toilichte cuideachadh a thoirt dhath.

Ruaraidh Steele came into the Sgoil-Araich yesterday looking for some help.  He wanted to give the fire-engine a good clean because it was very dirty.  The Sgoil-Araich pupils were delighted to help him.

This slideshow requires JavaScript.