Category: Roinn nan Cànan

Ceistean agus freagairtean 8 of 8

 

Am faod mi nèapraige fhaighinn?

May I get a tissue?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

Ceistean agus freagairtean 7 of 8

 

Am faod mi a dhol chun nurs?

May I go to the nurse?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

Ceistean agus freagairtean 6 of 8

 

Am faod mi faclair fhaighinn?

May I get a dictionary?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

Ceistean agus freagairtean 5 of 8

 

Am faod mi a dhol dhan taigh-bheag?

May I go to the toilet?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

Ceistean agus freagairtean 4 of 8

 

Am faod mi leabhar-sgrìobhaidh fhaighinn?

May I get a jotter?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

Ceistean agus freagairtean 3 of 8

 

Am faod mi rubair fhaighinn?

May I get a rubber?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

Ceistean agus freagairtean 2 of 8

 

Am faod mi peansail fhaighinn?

May I get a pencil?

 

 

Faodaidh

Yes

 

 

Chan fhaod

No

Ceistean agus freagairtean 1 of 8

 

Am faod mi peann fhaighinn?

May I get a pen?

 

 

Faodaidh

Yes  

 

 

Chan fhaod

No